Anonymous
Абонирах се за PRO subscription и съм изключително разочарован. Upload-нах си resume, което съм правил преди време през вашата платформа и системата ви го качи в отвратителен формат, който няма нищо общо с оригиналният файл. Заплатих PRO само за да си обновя resume-то и сега благодарение на неработещата ви платформа, се налага да го пренапиша наново. Със сигурност не бих използвал повече, за съжалениe
1 month ago
Read Enhancv Reviews
Enhancv has a 4.24 average rating from 1,410 reviews
Related Photos & Videos

Start Your Free Trial Today

Send 400 review invitations for FREE!

Activate Your Account

Book your activation call by clicking the button below. Or call us now on +1 213-325-5109 . Book a Call

Alice, Customer Support

Start Your Free Trial