Pitphichaya
ดีมากคะ เค้าชอบระบบของโรงเรียนคะ บรรยากาศดีมาก คุณครูและstaff ทุกคนทำให้เราเปิดใจอยากมาเรียน และรู้สึกดีทุกครั้งที่มาเรียนคะ เรื่องความรู้คือครบวงจร เราได้เรียนรู้ และใช้ความรู้ ณ เวลานั้นทำให้เกิดความเข้าใจ และไม่ลืมคะ เค้าคิดว่าทุกอย่างมันให้ผลดี และเห็นผลจริงๆคะ
1 year ago
Read Wall Street English Thailand Reviews
Wall Street English Thailand has a 3.70 average rating from 231 reviews

Start Your Free Trial Today

Send 400 review invitations for FREE!

Activate Your Account

Book your activation call by clicking the button below. Or call us now on +1 213-325-5109 . Book a Call

Alice, Customer Support

Start Your Free Trial