Tuan Anh
Giáo viên, Pac rất, ân cần, tâm huyết. Điểm 10 cho họ Tuy nhiên phương pháp học mà trung tâm tạo nên chưa xứng đáng với học phí Cụ thể: phương pháp học ngữ pháp, từ mới lạc hậu, chương trình học không sát với thực tế, chủ yếu là tự học, bài học ENC giống như 1 bài test hơn là bài thực hành. Một unit có quá nhiều thứ phải học trong khi không nói rõ mục đích của bài. Thực hành bới giáo viên thời gian quá ít.
2 months ago
Read Wall Street English Vietnam Reviews
Wall Street English Vietnam has a 3.76 average rating from 37 reviews
Related Photos & Videos

Start Your Free Trial Today

Send 400 review invitations for FREE!

Activate Your Account

Book your activation call by clicking the button below. Or call us now on +1 213-325-5109 . Book a Call

Alice, Customer Support

Start Your Free Trial