RSS.com Reviews

4.9 Rating 993 Reviews
99 %
of reviewers recommend RSS.com
Read RSS.com Reviews
Anonymous
Anonymous  // 01/01/2019
讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚
Helpful Report
Posted 6 days ago
super user friendly love this so much
Helpful Report
Posted 1 week ago
pretty chill
Helpful Report
Posted 1 week ago
This is so easy to use Thank you
Helpful Report
Posted 1 week ago
Excellent
Helpful Report
Posted 1 week ago
Uploading the first episode or our podcast has been completely easy. super straight forward. excellent system
Helpful Report
Posted 1 week ago
todo muy facil , estoy feliz
Helpful Report
Posted 1 week ago
Very easy and straight forward to use, not a bad price point for the more in-depth features.
Helpful Report
Posted 1 week ago
I did everything backward before coming to the RSS.com website. I secured my domain name, created a website, and started a Facebook page before establishing an account. Essentially, I was frustrated because it felt like days were passing. Once I started the RSS.com account and began receiving notices on how to upload the first podcast, everything began to work seamlessly. The step-by-step instructions were simple and easy to follow. My podcast was up in no time, in less than an hour.
Helpful Report
Posted 1 week ago
So far so good, guess I'll need to leave true judgment for later.
Helpful Report
Posted 1 week ago
This was a very easy and direct process.
Helpful Report
Posted 1 week ago
its so obvious how much work went into explaining how to upload and publish a podcast. thank you for such clear instructions on something that would be otherwise inaccessible for free.
Helpful Report
Posted 1 week ago
Loce the website its great
Helpful Report
Posted 1 week ago
love it, thanks rss !
Helpful Report
Posted 1 week ago
RSS tạo ra một bảng thông tin tóm tắt theo định dạng XML và có cấu trúc rõ ràng. RSS có nguyên tắc tối giản, rút gọn nội dung, bằng cách giữ lại các mục quan trọng là tiêu đề, tác giả, ngày tháng phát hành, tóm tắt nội dung và đường dẫn của bài viết. Đồng thời, nó loại bỏ những yếu tố không cần thiết như định dạng trang trí, hình ảnh. Bởi các nội dung này sẽ được chuyển đến người đọc khi họ lick vào liên kết để xem trực tiếp. Ngày nay, nhiều nhà phát triển cho ra đời các phân mềm giúp người dùng dễ dàng đọc nội dung RSS feeds. Trong đó, các blog được xây dựng trên nền tảng WordPress đều có chức năng này. Ngoài ra, mặc định các trang con của website cũng chứa một thẻ meta trỏ đến RSS feeds.
Helpful Report
Posted 1 week ago
Its my first time using it and I find it pretty easy to use.
Helpful Report
Posted 2 weeks ago
So far so good!
Helpful Report
Posted 2 weeks ago
It's too easy to use.
Helpful Report
Posted 2 weeks ago
so easy to use, love it
Helpful Report
Posted 2 weeks ago
easy to use. love it.
Helpful Report
Posted 2 weeks ago
RSS.com is rated 4.9 based on 993 reviews