Wall Street English Thailand Reviews

3.70 Rating 231 Reviews
64 %
of reviewers recommend Wall Street English Thailand
Read Wall Street English Thailand Reviews
Anonymous
Anonymous  // 01/01/2019
Overall of Education method, learning material and teacher are great. But I'm not happy with some staff who cannot provide the polite service. It looks like she is not professional enough for this kind of job.
I will avoid to get any service from her.
(Bangkok Central WestGate) - Posted 1 year ago
เรียนตั้งแต่เดือนเมษายน ยังพูดไม่ได้เลยค่ะ
(Bangkok Central WestGate) - Posted 1 year ago
ติดงานไม่สามรถเรียนได้. แต่เนื่องจากนโยบายบริษัท ทำให้ไม่สามรถให้ภรรยาไปเรียนแทนได้ จึงเสียค่าเรียนฟรี
(Bangkok Seacon Square) - Posted 1 year ago
all , srevice , counselling service
(Bangkok Central WestGate) - Posted 1 year ago
การปิดสาขาเป็นเรื่องใหญ่ เพราะการตัดสินใจเรียนสาขาคือ 1 ในปัจจัย เนื่องจากสาขาสีลมซึ่งเป็นสาขาที่สะดวกถูกปิดหลังจากสมัครเรียนได้ไม่ถึง2เดือน ทำให้รู้สึกผิดหวังกับการจัดการของทาง ws ค่ะ อีกทั้งยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้เลยว่าจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งเมื่อไหร่ หรืออาจจะไม่ได้กลับมาเปิดเลยก็เป็นได้ ทำให้เสียความรู้สึกมากค่ะ เพราะครอสเรียนไม่ใช่ราคาแค่หลักหมื่น เพราะถ้าหากทราบเรื่องนี้แต่ต้นคงไม่ตัดสินใจเรียน เพราะไม่สะดวกในสาขาอื่นเท่าสาขานี้ ซึ่งจริงๆอยากให้ทาง ws ออกมาบอกถึงวิธีการจัดการให้ชัดเจนค่ะว่าจะยังไงต่อกับสาขาสีลม เพราะบางคนก็ต้อง drop ไปเลย ขอบคุณนะคะสำหรับการรับฟังความคิดเห็น และหวังเป็นอย่ายิ่งว่าจะได้รับการจัดการที่ชัดเจนขึ้นในเร็ววันค่ะ

I want to know when you can reopen ws silom branch I feel fail for your management and this branch is convenient for many workers but nobody can tell us to more detail whatever I thank you for listening to the comments and I hope to see progress soon.
(Bangkok Central World) - Posted 1 year ago
ก่อนที่จะทำการสมัครเรียนก็ได้บอกกับเซลไว้แล้วว่าต้องการเรียนเน้นเรื่องแกรมม่า ไม่มีปัญหาเรื่องการพูด เพราะสามารถพูดได้ดีแล้ว พอมาเรียนจริงพบว่าการสอนเน้นการพูดฟังมากกว่าแกรมม่า จึงรู้สึกผิดหวังมากที่ตอนขาย เซลล์เน้นแต่ขายไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องการเรียนเท่าที่ควร

เรื่องคลาสที่ไม่ค่อยเยอะมากเช่นกัน
(Bangkok Central Rama II) - Posted 1 year ago
วิธีการจัดการกับปัญหาให้กับผู้เรียนแย่ค่ะ
(Bangkok Central World) - Posted 1 year ago
-After service EC both of Rama 2 and seacon square not good
-Some women coach at seacon square for service mind not good
-Free Bag after paid wait for longgggg time , can’t tell me when can I receive it?
-After paid Regret it.
(Bangkok Seacon Square) - Posted 1 year ago
ประสบการณ์การดูแลและให้บริการ
(Bangkok Central World) - Posted 1 year ago
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ย้ายสาขามาทดลองเรียน จากสาขา Silom เนื่องจากมีการปิดสาขาเพื่อปรับปรุง และมารวมกับ CTW ซึ่งส่งผลให้จำนวนนักเรียนในคลาสมี (Social club/Complementary) มากเกินกว่าที่ควรจะเป็น สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งสัปดาห์ปัจจุบัน ไม่สมารถจองคลาสได้ เพราะ “คลาสเต็ม” ทั้งยังเกิดความอึดอัด ในการนั่งเรียน แทบจะขี่คอกันเรียน (การ Walk in ไม่สามารถนั่งเรียนได้ตามที่โคชแนะนำเนื่องจากนักเรียนเยอะมาก และถูกอาจารย์เชิญออกจากการสอนกรณีไม่ได้จอง) ความไม่ทั่วถึงของผู้สอน รวมทั้งบรรยากาศรอบข้าง ที่มีเสียงดังรบกวนตลอดเวลา (จากนักเรียนที่ไม่ได้มีคลาส) ทำให้เสียสมาธิทางการเรียน ไม่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดความตึงเครียด ไม่เกิดอรรถรสในการเรียนที่เหมาะสม ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

คำถาม
1. Social club รับนักเรียนได้ 1 class กี่คน
2. Social club จำนวนนักเรียนที่นั่งเรียนในอุดมคติ กับความจริงเท่ากันหรือไม่ (มีคนแอบเนียนไม่ได้จองมาแย่งที่คนจองหรือไม่)
3. กรณีตอบว่า จำนวนนักเรียนที่นั่งเรียนในอุดมคติ กับความจริง “เท่ากัน” คุณภาพของการนั่งเรียนเหมาะสมแล้วหรือไม่ การนั่งแบบศอกจะชนกัน ถูกต้องหรือไม่
4. กรณีตอบว่า จำนวนนักเรียนที่นั่งเรียนในอุดมคติ กับความจริง “ไม่เท่ากัน” คุณจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร เพราะส่งผลโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน

ความช่วยเหลือจากพนักงาน EC/โคช “ต่ำลง" หลังจากที่ EC ประจำตัวลาออก เนื่องจากตอนซื้อคอส EC มีการแจ้งเรื่องบริการหลังการขายว่าจะมีการช่วยจัดตารางการเรียนให้เข้ากับผู้เรียน จะจองคลาสให้ในคลาสที่จองยาก หรือสามารถช่วยให้ได้เรียนในคลาสที่อยากเรียนโดยถูกต้อง (ตอน EC เก่าอยู่ Happy มาก)

อนึ่ง ปัจจัยการตอบรับสัญญาเรียน หลายคนมีไม่เหมือนกัน สำหรับผมเลือกในบริการหลังการขาย และพื้นที่ที่เหมาะสมใกล้ที่ทำงาน แต่ผมต้องย้ายที่เรียนมา CTW แต่กลับมาเจอจระเข้ตัวใหญ่ในปัญหาที่กล่าวข้างต้น การต่อสัญญาหรือการยกเลิกสัญญาอาจจะมีผลถ้าทาง WSE ยังคงนิ่งเฉย หรือเพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว

ขอบคุณ Thank you
(Bangkok Central World) - Posted 1 year ago
EC และพนักงานมุ่งเน้นในการขายคอร์ส ทำเงินให้กับ WSE มากกว่าที่จะเน้นให้ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านภาษาอังกฤษ คือพยายามติดต่อกับผู้เรียนเมื่อต้องการขายคอร์สเพิ่มเท่านั้นโดยใช้คำพูดในการเบี่ยงเบนความจริงหลายๆประการ แต่ไม่ได้พยายามติดต่อให้เข้าคลาสเรียนเลย
(Bangkok Future Park Rangsit) - Posted 1 year ago
-
(Bangkok Central WestGate) - Posted 1 year ago
1. ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่อง contact นร. Corporate ตอนขายแจ้งไม่จำกัด level ตอนเรียนจริงจำกัด level
2. Class สำหรับ adult น้อยมาก (บางกะปิ)
3. พื้นที่เรียน (กับคอมพิวเตอร์) เปิดโล่ง เรียนไม่มีสมาธิ เพราะเสียงดังมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มี class ด้านนอก (บางกะปิ)

สิ่งที่ดีคือ teacher! นอกนั้นแย่

ภาพรวม ไม่รู้จะสรุปอย่างไร แต่บอกได้แค่ว่าไม่แนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเรียนที่นี่แน่นอน
(Bangkok The Mall Bangkapi) - Posted 1 year ago
ไม่ประทับใจ
(Bangkok Central Plaza Pinklao) - Posted 1 year ago
The lesson didn't match with purpose
That i am n't student but all of them in class , my purpose for work or upgrade for work. but no body listen me (Advising / complimentery for what??...for improve sales opportunities??) I still learning as same situation 1.6Y
Posted 2 years ago
-การสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ชัดเจน
-การไม่เก็บประวัติ สัญญา ผู้เรียน
-การไม่โอนสิทธิผู้ดูแล กรณีพนักงานลาออก
-การติดต่อประสานล่าช้า
-นักเรียน VIP ได้สิทธิเสมือนนักเรียนทั่วไป ทั้งที่ค่่าใช้จ่ายการเรียนไม่เท่ากัน
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมและนำข้อมูลไปปรับปรุงการทำงานอย่างแท้จริง
โปรดติคต่อที่ 0819197744
Posted 2 years ago
Nothing to review
But my EC is very good
Posted 2 years ago
“Yes you can” but “I cannot”
Before I thought 97% success but now
I think 97% unsuccessfully , lt’s have only 3 % successes
Posted 2 years ago
No idea
Posted 2 years ago
You just sold the dream, because unsuccessful students are more successful than students.
Posted 2 years ago
Wall Street English Thailand is rated 3.70 based on 231 reviews