Wall Street English Vietnam Reviews

3.76 Rating 37 Reviews
62 %
of reviewers recommend Wall Street English Vietnam
Read Wall Street English Vietnam Reviews
Môi trường giao tiếp hạn chế.
Ít lớp phù hợp với thời gian biểu
(Thu Dau Mot Becamex Tower) - Posted 2 weeks ago
Nếu các bạn thật sự muốn nghe phản hồi, xin hãy cho một người cao hơn EC và Coach gọi lại giúp. Khung này quá nhỏ để viết đủ một phản hồi chất lượng cho cả tôi và trung tâm.
(Ho Chi Minh Go Vap) - Posted 2 weeks ago
Chỉ có bạn sale hỗ trợ. Chưa nhận được bất kỳ tư vấn hay hỗ trợ nào từ ai khác
(Online Center) - Posted 2 weeks ago
học rất khó nếu không có nền tảng tốt
(Ho Chi Minh Le Quy Don) - Posted 1 month ago
Wall Street English Vietnam is rated 3.76 based on 37 reviews